Brown Tailor

“Comptar amb Boreal en aquest procés ens va ajudar a veure més enllà, a descobrir noves oportunitats que, amb afany i dedicació, ens impulsaran a créixer”.

Pep Moreno

Fundador y CEO de Brown Tailor

Estratègia de comunicació
Gestió de xarxes socials
Creació de continguts audiovisuals

ENCÀRREC

Brown Tailor es una empresa dedicada al diseño, fabricación y montaje de visual merchandising. Tras años de experiencia en el sector y proyectos con grandes marcas del mundo del retail, deciden dar un paso más desarrollando una plantilla de profesionales dedicada exclusivamente a la creatividad. Un departamento creativo que les permite centrarse más en el proceso anterior al diseño y la fabricación, además de brindarles la posibilidad de ofrecer nuevos servicios al cliente.

Contactan con nosotras con el objetivo de que les ayudemos a comunicar de forma sutil este cambio, actualizando la imagen de la marca y su discurso comunicativo.

ACCIÓ

Després d’una profunda anàlisi de l’empresa i la seva comunicació fins al dia d’avui, vam donar amb les principals accions a realitzar de manera immediata: la reactivació de xarxes socials, diverses sessions de contingut per donar a conèixer l’equip humà i les instal·lacions, i la realització d’un vídeo corporatiu de presentació. Quick-wins que ens permetien actuar de forma ràpida mentre es gestaven canvis que ens portarien més temps, com ara la creació d’una nova pàgina web.

RESULTATS

Vam aconseguir crear una estratègia digital que va marcar un abans i un després en la comunicació online de Brown Tailor. La comunitat va començar notar un canvi. A través de photoshoots, vàrem recopilar material de qualitat per utilitzar tant a les xarxes socials com en altres accions de comunicació. Vam crear un vídeo corporatiu de presentació totalment fora del que és convencional, que a més d’informar sobre els nous serveis de Brown Tailor, aportava un toc fresc i renovat a la marca.

Actualment seguim treballant amb ells per aconseguir complir tots els propers objectius i reptes que se’ns presentin.

ALTRES

PROJECTES

×