Growing Group

“Deixar en mans de Boreal l’estratègia de llançament va ser la millor decisió. Em vaig centrar en el negoci mentre deixava la comunicació a expertes”.

Flori Barea

Fundadora de Growing Group

Gestió de xarxes socials
E-mail marketing
Publicitat en xarxes socials
Publicitat en Google Ads
Gabinet de premsa

ENCÀRREC

Growing Group és una empresa dedicada a l’educació en diferents formes. D’una banda, l’acadèmia To Grow Aula, situada a les Franqueses de Vallès on s’imparteixen classes de reforç escolar i diferents activitats extraescolars dirigides principalment a alumnes d’infantil i primària. A causa de l’aturada provocada per la pandèmia de la COVID 19, Growing Group va aprofitar per digitalitzar la seva proposta d’extraescolars llançant itogrow.com, un portal de classes particulars online per seguir oferint educació a distància als alumnes de l’acadèmia. Davant d’aquesta situació, es van posar en contacte amb Boreal per deixar a les nostres mans l’estratègia de llançament.

ACCIÓ

Vam estructurar el pla de comunicació en diferents fases. En primer lloc, calia començar a generar buzz abans del llançament en xarxes socials. Per això, vam crear el perfil d’Instagram i Facebook i vam començar a generar continguts que seguissin una imatge molt coherent amb la proposta de valor que s’oferia i el públic objectiu. Un cop creada una comunitat de seguidors de base, es va dissenyar una campanya digital que incloïa xarxes socials i Google Ads. Així mateix, es va llançar una newsletter a la base de dades d’alumnes de l’acadèmia per informar d’aquest nou servei en línia. Finalment, vam llançar una nota de premsa als mitjans locals.

RESULTATS

La cobertura mediàtica editorial va ser molt positiva aconseguint aparèixer en dues ocasions a pàgina completa al diari de referència de la comarca, una entrevista a la ràdio local i un reportatge en el programa d’informatius de la TV comarcal. Així mateix, les campanyes van proporcionar leads de qualitat amb els quals poder començar a oferir els serveis de classes particulars online. Posteriorment, quan la situació sanitària va permetre la reobertura de l’acadèmia, Boreal va passar a gestionar també les xarxes socials d’aquesta creant continguts molt dinàmics, especialment a través de càpsules de vídeo que no deixen d’obtenir altes xifres de visionats.

ALTRES

PROJECTES

×