Barea

“A Boreal són eficients. Saben escoltar-te i plantejar-te allò que necessites. Tenen un gust exquisit”.

Jordi Oliveres

CEO de Barea

Disseny de logo
Aplicació d’imatge corporativa a vehicles i cartelleria
Gestió de campanyes a Google Ads

ENCÀRREC

Mudances i Muntatges Barea estava immers en un relleu generacional en la direcció. Calia doncs una imatge renovada, especialment mitjançant un logotip que és la seva principal carta de presentació davant els seus clients.

ACCIÓ

Tenint en compte que la flota de vehicles de Barea té una gran mobilitat per tot Catalunya, aquests havien de presentar una imatge unificada, coherent i moderna. Per a això, es va dissenyar un nou logo, que fos fàcilment reconeixible i que encaixés amb els diferents suports a retolar. D’altra banda, el competitiu sector de les mudances, requeria d’un bon posicionament a Google, és per aquest motiu que Boreal va proposar una campanya de publicitat always on per aconseguir nombrosos leads.

RESULTATS

Una flota de vehicles amb una imatge totalment renovada circula per tot Catalunya, sent una de les principals cartes de presentació de l’empresa. Això, combinat amb la constant generació de leads de qualitat captats en campanyes de SEM mantenen a l’empresa com a líder en el seu sector a la zona.

ALTRES

PROJECTES

×